/me być programistą #3

Kontynuacja wczorajszego wpisu /me być programistą #2, ale dziś za to coś bardziej zaawansowanego ;) . Napisałem, uwaga… prosty kalkulator 8) . Oczywiście wszystko dziś w ramach przypomnienia instrukcji if. Mimo wszystko jestem zadowolony z efektu i podoba mi się to co zrobiłem. A zarazem możliwe, że bardziej zrozumiałe dla mnie stało się też samo napisanie konwertera hex<->bin.

No cóż, jeszcze trochę się pomęczę z tym i jutro może wezmę się za sam konwerter ponownie. Na pewno nie uda mi się tego zrobić dla więcej niż jednej liczby, ale może kiedyś… ;)

Tymczasem zerknijcie sobie w kalkulatorek:

program utrwalenie_if;
 uses crt;
 var
 wybor       : integer;
 l1,l2,wynik : real;

begin
 textbackground(15);
 clrscr;
 textcolor(0);
 write('     KALKULATOR');
 writeln;writeln;
 writeln(' 1 - dodawanie');
 writeln(' 2 - odejmowanie');
 writeln(' 3 - mnozenie');
 writeln(' 4 - dzielenie');
 writeln;writeln;
 write(' Podaj swoj wybor: ');
 readln(wybor);
 if1 then
 begin
 if (wybor=1) then
 begin
 writeln;writeln;
 write(' Podaj pierwsza liczbe dodawania: ');
 readln(l1);

write(' Podaj druga liczbe dodawania: ');
 readln(l2);
 wynik:=l1+l2;

writeln;
 write(' Wynik dodawania: ',l1:1:1,' + ' ,l2:1:1,' = ' ,wynik:2:2);
 end;
 if (wybor=2) then
 begin
 writeln;writeln;
 write(' Podaj pierwsza liczbe odejmowania: ');
 readln(l1);

write(' Podaj druga liczbe odejmowania: ');
 readln(l2);
 wynik:=l1-l2;

writeln;
 write(' Wynik odejmowania: ',l1:1:1,' - ' ,l2:1:1,' = ' ,wynik:2:2);
 end;
 if (wybor=3) then
 begin
 writeln;writeln;
 write(' Podaj pierwsza liczbe mnozenia: ');
 readln(l1);

write(' Podaj druga liczbe mnozenia: ');
 readln(l2);
 wynik:=l1*l2;

writeln;
 write(' Wynik mnozenia: ' ,l1:1:1,' * ' ,l2:1:1,' = ' ,wynik:2:2);
 end;
 if (wybor=4) then
 begin
 writeln;writeln;
 write(' Podaj pierwsza liczbe dzielenia: ');
 readln(l1);

write(' Podaj druga liczbe dzielenia: ');
 readln(l2);
 if (l2=0) then
 begin
 writeln;writeln;
 textcolor(4);
 write(' Imbecylu, przez zero nie dzielimy!!!');
 end
 else
 begin
 wynik:=l1/l2;
 writeln;
 write(' Wynik dzielenia: ' ,l1:1:1,' / ' ,l2:1:1,' = ' ,wynik:2:2);
 end
 end;
 writeln;writeln;
 textcolor(1);
 write(' By zakonczyc nacisnij <enter>');
 readln;
 end
 else
 begin
 writeln;writeln;
 textcolor(4);
 write(' Przerabane, wybrales ' ,wybor,' a miales pacnac 1, 2, 3, badz 4.');
 textcolor(1);
 writeln;writeln;
 write(' By zakonczyc nacisnij <enter>');
 readln;
 end;
 end.

I co mi pozostaje rzec :) – zaczynam to coś pojmować wreszcie.

  1. wybor>=1) and (wybor<=4 []

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *