Nano bez tajemnic, cz. 2: Ustawienia

W poprzednim wpisie Nano bez tajemnic, cz. 1: Kodowanie i skróty wspomniałem iż powstaną trzy części tej serii. Oto i przedstawiam Wam drugi odcinek :o .

Co odnajdziecie w dalszej części wpisu? Otóż znajdziecie tam informacje dotyczące konfiguracji Nano, jak np. zawijanie wierszy, gładkie przewijanie, automatyczny zapis, itd. . Wszystko, co opiszę odbywa się jedynie poprzez edycję pliku .nanorc, który to znajduje się w katalogu /home/ (~/).

Czy te ustawienia są przydatne? Owszem, są. Głównie dla lepszej pracy z programem.

Ustawienia Nano

Jak już wspomniałem we wstępie – wszystkie modyfikacje, których dotyczy ten wpis dokonujemy w pliku .nanorc (katalog /home/). Ponad to dla każdej (no, większości) z tych opcji/funkcji jest opcja przeciwstawna. Czyli dla set jest to unset – linie zawierające * na końcu posiadają możliwość włączenia/wyłączenia. Oczywiście w samym pliku .nanorc usuwamy gwiazdki! Użyłem je tylko na potrzeby wpisu na końcu ustawień.

set autoindent*

Zasada działania jest prosta. Funkcja ta automatycznie rozpoznaje rozszerzenia plików (html, php, js, *rc…) i dostosowuje później odpowiednie kolorowanie składni (opis kolorowania składni będzie w części trzeciej – ostatniej, tego wpisu).

set backup*

Tworzy zapasowy plik. Dla przykładu, otwieramy jakiś plik, wprowadzamy w nim zmiany, zapisujemy, a okazuje się, że zmiany były złe :) . Po to właśnie jest robiony backup.

set backupdir "katalog"

Powiązane z poprzednim. Ustawiamy katalog dla kopii zapasowych plików. Ważne, by nie zapomnieć o podaniu katalogu.

set backwards*

Przydatne, gdy podczas wyszukiwania jakiegoś fragmentu, czy też wyrazu chcemy, by Nano uwzględniał również zawartość, która jest przed kursorem.

set boldtext*

Gdy zaznaczamy tekst widzimy, że odwracają się kolory (tło staje się szare, a czcionka czarna). Opcja ta zamiast odwracania kolorów pogrubia zaznaczony tekst.

set brackets "wartość"

Ustawienia nawiasów. Domyślną wartością jest „”’)>]}”. Dzięki temu, przy justowaniu brane będą pod uwagę jedynie pasujące nawiasy.

set casesensitive*

Czy domyślnie w wyszukiwaniu (^W) wielkość liter ma mieć znaczenie.

set const*

Na stałe wyświetla pozycję kursora w dolnym pasku, jeśli jest wyłączone, to kombinacja ^C jest podobna.

set cut*

^K wycina do końca linii, a nie jak dotychczas całą linię. Wszystko uzależnione od pozycji kursora jest.

set fill "n"

Zawijanie wierszy po ilości znaków „n” w kolumnie. Domyślna wartość -8.

set historylog*

W pliku ~/.nano_history zapisywane są informacje nt podmienionych wartości i wyszukiwaniach.

set matchbrackets "wartość"

Zamyka i otwiera pasujące nawiasy. Domyślna wartość: „(<[{)>]}”

set morespace*

Usuwa linię tytułu, dzięki czemu zyskujemy dodatkową linię do edycji :twisted: .

set mouse*

Włącza wsparcie dla myszy. Zaznaczanie tekstu, kopiowanie powinno wówczas działać dzięki myszy. Niestety w PuTTY nie działa mi przenoszenie kursora myszą w inne miejsce.

set multibuffer*

Zezwala na dodawanie plików do ich własnego bufora pamięci.

set noconvert*

Zaprzestaje konwertowaniu z formatów DOS/Mac.

set nofollow*

Nie tworzy dowiązań przy zapisywaniu plików.

set nohelp*

Nie wyświetla na dole pomocy klawiszowej (dwie ostatnie linie Nano).

set nonewlines*

Wyłącza dodawanie dodatkowej pustej linii na końcu pliku.

set nowrap*

Włącza/wyłącza zawijanie linii. Ja np. mam dopisane set nowrap ze względu na to, że nie lubię, jak mi się zawija tekst, poza tym jakieś artefakty się tworzą przy włączonym zawijaniu.

set operatingdir "katalog"

Nano będzie otwierał i edytował tylko pliki, które zawarte są w katalogu i podkatalogach katalogu podanego w cudzysłowie. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.

set preserve*

Zachowuje funkcjonalność klawiszy XON i XOFF (^Q, oraz ^S).

set punct "wartość"

Do końca nie wiem, jak to funkcjonuje. Z opisu wynika, że traktuje znaki zawarte w wartość jako punktatory przy justowaniu tekstu. Pewien jednak nie jestem. Domyślna wartość to: „!.?”

set quickblank*

Pasek statusu zostaje wyczyszczony po 1 sekundzie, nie tak jak domyślnie ma to miejsce po 25 sekundach.

set quotestr "wartość"

Wartość używana do justowania paragrafów z cytatami.Używa regularnych wartości, jeśli system je obsługuje, jeśli nie to w przeciwnym wypadku użyj ciągu liter. Domyślna wartość: „^([ \\t]*[#:>\\|}])+”

set rebinddelete*

Funkcja przydatna tylko i wyłącznie wtedy, gdy klawisz Backspace działa tak, jak Delete. Jeśli del usuwa znaki przed kursorem, a backspace za kursorem, to nie dodawajcie tej funkcji.

set rebindkeypad*

Jeśli masz problemy z klawiaturą numeryczną (nie działa). Dodaj te funkcję. Po prostu aktywuje/dezaktywuje klawiaturę numeryczną.

set regexp*

Ustawia wyszukiwanie wyrażeń regularnych, jako domyślne.

set smarthome*

Przy włączonej funkcji klawisz Home przesuwa kursor na początek linii (pierwszy znak w linii), czyli jeśli jest wolna przestrzeń, to kursor znajdzie się po niej, a nie jak to jest dotychczas, że przesunie się na sam początek linii – kolumna 1.

set smooth*

Używa gładkiego przewijania, jako domyślne. Przy pomocy strzałek w górę i dół Nano nie przeskakuje o stronę w dół/górę, lecz o linijkę.

set speller "program"

Definiuje program do sprawdzania pisowni, np. ispell, aspell.

set suspend*

Zezwala na zawieszanie programu.

set tabsize "n"

Ustawia liczbę znaków/kolumn, które ma wstawiać klawisz Tab. Liczba musi być większa od 0. Domyślnie jest to 8.

set tabstospaces*

Zamienia taby/odstępy na spacje.

set tempfile*

Automatycznie zapisuje plik przy wyjściu, bez potwierdzenia.

set view*

Nie zezwala na modyfikację plików. Tylko podglądanie zawartości.

set whitespace "wartość"

Ustawia dwa znaki używane do wyświetlania pierwszych znaków w kolumnie.

set wordbounds*

Wykrywa słowo granicę poprzez interpretację wszystkich znaków interpunkcyjnych.

Pozwoliłem sobie darować opisanie pozostałych funkcji, jak np. syntax, icolor, fgcolor, bgcolor, color… gdyż kolorowanie składni opiszę w trzeciej części, a samo kolorowanie Nano uważam za zbędne.

Wpis oparty o manual: Nano-Editor


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *